Bilaga 4 – Förslag till beslut om nyemission av aktier mot kvittning

Bilaga 4 - Förslag till beslut om nyemission av aktier mot kvittning

Kontakt

Restaurang Sturehof
press@sturehof.com
Restaurang Riche och Teatergrillen
press@riche.se
Restaurang Taverna Brillo
press@tavernabrillo.se
Restaurang Luzette
press@luzette.se
Restaurang Ulriksdals Värdshus
press@ulriksdalsvardshus.se