Bilaga 3 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelse

Bilaga 3 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelse

Kontakt

Restaurang Sturehof
press@sturehof.com
Restaurang Riche och Teatergrillen
press@riche.se
Restaurang Luzette
press@luzette.se
Restaurang Ulriksdals Värdshus
press@ulriksdalsvardshus.se